ρυπήμων

-ον, Μ
ρυπαρός, ακάθαρτος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θ. ῥυπη-, πρβλ. ῥυπή-σω, μέλλ. τού ῥυπῶ (ΙΙ) + κατάλ. -μων (πρβλ. ελεή-μων, ειδή-μων)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.